NOU TRACTAMENT DE LES ÚLCERES DE LES CAMES PER LÀSER

Existeixen diferents causes que provoquen l'aparició d'una úlcera en l'extremitat inferior (varius, diabètica, per decúbit, etc).

 De tots és conegut la dificultat que existeix avui en dia en el tractament d'aquestes úlceres, persistint durant mesos i fins i tot anys, fins al tancament de les mateixes, amb les complicacions que això suposa en forma d'infeccions, dolor, etc.

Avui en dia, l'aparició del làser com a teràpia en el tractament d'aquestes úlceres ha suposat un avanç important en aquesta patologia, permetent una acceleració en la seva curació.

El làser també està indicat per prevenir l'aparició de lesions ulceroses en aquells pacients amb insuficiència venosa crònica que presenten lesions en la seva pell (dermatitis ocre)