Els sistemes làser generen llum i la concentren en un punt, d'aquesta manera es produeix un raig de llum d'alta densitat. Dins de la vena safena afectada per varius, la llum generada produeix calor que clou o tanca la vena.

S'insereix, sota l'anestèsia local, una fibra de làser molt fina i flexible directament a la vena defectuosa.

No es necessita un tall gran per inserir la fibra, només és necessària una mínima incisió de 2-3 mm per crear un punt d'entrada per a la mateixa.

Llavors es condueix la fibra, sota el control visual guiat (eco-doppler), fins a la posició òptima per al tractament.

Després d'haver posicionat la fibra s'activa el làser per obtenir polsos d'energia de 4-5 segons mentre es va retirant lentament la fibra.

L'energia làser aplicada clou la vena tractada, la qual en conseqüència es retreu. El resultat és la desaparició de les varices.

El tractament làser és molt eficaç i segur.
El pacient no sofreix cap tipus de malaltia durant o després de la intervenció i és capaç de tornar a les seves activitats habituals.
No s'ha observat efectes secundaris com|com a trombosi, parestesia o lesions de pell.
No obstant això, en aquest tractament hi ha uns criteris d'exclusió general:
- Embaràs
- Trombosi venosa aguda
- Malaltia oclusiva arterial
- Malalties greus