ENDOLÀSER (TRACTAMENT DE LES VARIUS MITJANÇANT LÀSER)

Aquesta tècnica es realitza mitjançant una punció o una mínima incisió, a través de la qual s'introdueix una fibra làser en l'interior de la vena safena, en tota la longitud del seu segment afectat o a través de venes varicoses col·laterals. Una vegada inserida la fibra, es realitza l'oclusió per descàrrega tèrmica làser que conduirà a un posterior procés de fibrosi, reabsorció i desaparició de les venes afectades.

L'endoláser està aprovat per la U.S FDA (organisme que controla tot el referent a la sanitat als Estats Units) com a tècnica per al maneig mínimament invasiu de les varices. La intervenció es realitza sota visió directa, en temps real, amb ultrasò Doppler, el que permet tenir un control de l'acció directa de la fibra làser en l'interior de la vena safena.

Mitjançant aquesta tècnica s'eviten els problemes d'hematomes, infecció de ferides, ingrés, etc. que produeixen la cirurgia clàssica de les varices.

Sense necessitat de talls a la pell o amb un mínim tall, aquest tractament ofereix molts avantatges respecte al tractament clàssic:

a) Cirurgia ambulatoria amb anestèsia local: Indubtablement, aquesta és un dels seus principals avantatges, el poder realitzar una cirurgia, en forma ambulatoria sense necessitat d'ocupar sales d'hospitalització i sense necessitat d'anestèsia general i/o epidural.

b) Ràpida: La intervenció es realitza en menys d'una hora.

c) Mínimament invasiva (mínim trauma): Ja que sol fer-se de forma percutánea i el pacient una vegada intervingut pot marxar a casa caminant.

d) Excel·lents resultats (clínics i estètics): Presenta una eficàcia major del 95% (superior a la cirurgia clàssica)

CONCLUSIÓ: podem dir que estem davant una tècnica totalment innovadora en el tractament de les varius i podem considerar avui dia, que l'ENDOLÁSER és el futur per al tractament de les variuss.

Actualment som l'únic centre a la província de Lleida que realitzem aquesta tècnica.